Bên cạnh đó TT Logistics còn hỗ trợ các dịch vụ gia tăng như

Giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa.

Giấy chứng nhận xuất xứ các lọai.

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm & công bố chất lượng.

Giấy phép Bộ Y tế & công bố chất lượng sản phẩm.

Hun trùng, kiểm dịch thực vật.

Giao nhận hàng triển lãm và công trình.

Giao nhân hàng hóa tận địa chỉ yêu cầu.