Đội ngũ nhân viên TT Logistics luôn sẵn sàng hỗ trợ:

Thông báo trước lịch bay/ kho đến/ kho đi để người gửi / người nhận có thể khai hải quan trước.

Thông báo lịch khởi hành/ lịch nối chuyến/ lịch hàng đến do thường xuyên liên hệ chặt chẽ các hãng hàng không để theo dõi lô hàng.

Theo dõi đơn hàng & kiểm sóat chứng từ.

Gom hàng