Đội ngũ nhân viên TT Logistics luôn sẵn sàng hỗ trợ:

Nhận kế hoạch từ khách hàng, kiểm tra lịch tàu phù hợp và tư vấn khách.

Theo dõi đơn hàng trước khi lên tàu.

Theo dõi đơn hàng trong khi đang vận chuyển trên tàu.

Theo dõi và kiểm soát các chứng từ liên quan đến lô hàng.

Theo dõi & báo cáo ngày tàu khởi hành/ nối chuyến / tàu đến.

Tư vấn/ môi giới bảo hiểm hàng hóa.